دسته‌بندی نشده

انواع شرکت های تجاری

انواع شرکت های تجاری

انواع شرکت های تجاری عبارت اند از: شرکت نسبی، شرکت سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت تعاونی تولید و مصرف
انواع شرکت های تجاری عبارت اند از :
-شرکت نسبی
-شرکت  سهامی
-شرکت مختلط غیر سهامی
-شرکت مختلط سهامی
-شرکت با مسئولیت محدود
-شرکت تضامنی
-شرکت تعاونی تولید و مصرف
 
شرکت نسبی :
در شرکت های نسبی مسئولیت شرکا بر اساس مالکیت آن ها در سرمایه شرکت می باشد.به عنوان مثال اگر در یک شرکت نسبی تعداد شرکا سه نفر باشد سهم هر کدام یک سوم از سرمایه شرکت بوده و در هنگام ضرر هر کدام یک سوم از مبلغ را باید به طلبکار بپردازند.
هنگامی که یک طلبکار برای گرفتن طلب خود به شرکت مراجعه کند و شرکت توانایی پرداخت بدهی به وی را نداشته باشد، شخص طلبکار می تواند طلب خود را از شرکا دریافت کند، ولی چون شرکت از نوع نسبی می باشد فقط می تواند از هر شخص یک سوم دریافتی خود را بگیرد و برای دو سوم دیگر باید به دو شریک دیگر رجوع کند.
تمامی مقررات شرکت نسبی از مقررات شرکت مدنی و اصول اسلامی نوشته شده است.
 
شرکت  سهامی :
شرکت سهامی از نوع شرکتی است که بر اساس سرمایه، سهام آن تقسیم شده است و کلیه مسئولیت های صاحبان سهام محدود با توجه به مبلغ اسمی سهام  آن ها تعیین ُمی باشد.
 
شرکت سهامی خاص :
تعداد شرکا در شرکت سهامی خاص حد اقل سه نفر بوده و تمامی سهامداران آن دارای اوراق سهم می باشند.
 
ویژگی شرکت سهامی خاص :
-در شرکت های سهامی خاص مسئولیت سهام داران با توجه به سهم آن ها در شرکت می باشد.
-آورنده سرمایه در شرکت سهامی خاص خود موسسان آن شرکت بوده و سرمایه را نمی توانند با مراجعه به عموم یعنی مردم تامین کنند.
 
شرکت سهامی عام :
در شرکت های سهام عام تمامی موارد مانند شرکت های سهامی خاص بوده به غیر از :
-در شرکت سهامی عام تعداد سهامداران باید حداقل پنج نفر باشد.
-برای تامین سرمایه شرکت موسسان آن می توانند با انتشار اوراق پذیره نویسی اشخاص ثالث را در تامین سرمایه وارد کنند.
 
 
شرکت مختلط غیر سهامی :
شرکت های مختلط غیر سهامی ترکیبی از شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی بوده با این شرایط که یک یا جند شریک در برابر اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و بقیه شرکا با توجه به آورده شان به شرکت (سهم) مسئولیت دارند.
بر خلاف قانون فرانسه در قانون ایران هیچ یک از شرکا در شرکت مختلط غیر سهامی چه ضامن و چه غیر ضامن تاجر تلقی نمی شوند.
شرکای غیر ضامن حق اداره کردن شرکت را نداشته و اداره امور شرکت از وظایف آن ها نمی باشد.
 
شرکت مختلط سهامی :
شرکت های مختلط سهامی ترکیبی از شرکت های سهامی خاص با شرکت های تضامنی می باشد.
در این شرکت ها یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت میباشند و بقیه شرکا مسئولیتشان محدود به آورده شان است و به عنوان سهام داران تلقی می شوند.
 
تفاوت شرکت های مختلط سهامی با شرکت های مختلط غیر سهامی :
-شرکای سهامدار حق مدیریت بر شرکت را ندارند و سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است.
-مدیریت شرکت فقط به شرکای ضامن مربوط می شود.
 
شرکت با مسئولیت محدود :
حد اقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود ۲ نفر می باشد و برخلاف شرکت های نسبی و تضامنی مسئولیت شرکا در مقابل طلبکاران محدود به سرمایه آورده شده آن ها به شرکت نمی باشد.
 
وجه مشترک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت های نسبی و تضامنی :
– در این شرکت ها سهم شرکا را بدون رضایت سایر شرکا نمی توان به دیگران منتقل کرد.
-هر شریکی درصدی از سرمایه شرکت را مالک است.
 
شرکت تضامنی :
مسئولیت شرکا در شرکت های تضامنی به آورده آن ها در شرکت محدود نشده و تعداد شرکا در شرکت های تضامنی از ۲ نفر به بالا می باشد.
 هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمامی طلب شرکت به طلبکاران می باشد و هر گاه وی نتوانند با مراجعه به شرکت طلب خود را دریافت کند به هنگام منحل شدن شرکت می توانند به شرکا رجوع کرده و طلب خود را دریافت کنند.
 
شرکت های تعاونی تولید و مصرف :
در شرکت های تعاونی فعالیت های اشخاصی که عضو اند بیشتر سرمایه شرکت را تشکیل می دهند.
اشخاص حقیقی هم می توانند عضو شرکت های تعاونی شوند. کسانی که سرمایه کافی نداشته اما استعداد، تخصص و حرفه ای دارند. توسط دولت تسهیلات زیادی در نظر گرفته شده که به این شرکت ها تعلق میگیرد.
این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
دسته‌بندی نشده

مطالب مرتبط

تفاوت و تشابه شرکت‎های نسبی و تضامنی
تفاوت بین شرکتهای سهامی خاص و مسئولیت محدود