ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی ، آیا می دانستید زمانی که  طرح جدیدی برای کالا یا محصول  تولیدی خود ایجاد کرده اید قبل از اعلام عمومی باید ثبت نمائید؟

آیا می دانستید اگر بسته بندی یا غالب  منحصر به فردی طراحی کردید قبل از افشا باید آن را به ثبت برسانید؟

 ثبت طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره دارد اما در لسان حقوق مالکیت فکری طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار،

نقش و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالای خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت کند.

خصوصیات ثبت طرح صنعتی

1-     ویژگی های سه بعدی مانند شکل یک کالا

2-     ویژگی های دو بعدی مانند تزئینات، خطوط یا رنگ های به کار رفته در یک کالا

3-     ترکیبی از موارد فوق

4- هر تغییر در شکل ظاهری  یا نوع بسته بندی که باعث زیبا شدن محصول تولیدی یا جذابیت محصولات شما برای مصرف کننده می گردد قبل از افشا، بهتر است ثبت نمایید

با ثبت طرح صنعتی جلو سو استفاده رقبای خارجی و داخلی در بازارهای هدف گرفته شود.با ثبت طرح صنعتی شما می توانید به راحتی جلو و واردات یک محصول که تقلیدی از طرح تولیدی ثبت شده شما است را بگیرید.

طرح صنعتی

مزایا ثبت طرح صنعتی

بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد،توسط اشخاص،مشروط به موافقت مالک آن است.

بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از ساخت،فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی،

مالک طرح صنعتی ثبت شده،می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد

مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.

این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود.

مدارک لازم ثبت طرح صنعتی

1-تکمیل دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی

اظهارنامه باید در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ،توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.(ماده ی 68)

2-اظهارنامه طرح صنعتی وفق ماده ی 70،باید حاوی نکات زیر باشد:

-اسم،نشانی،کدپستی،شماره ملی،تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است،

ذکر نام،نوع فعالیت،اقامتگاه،محل و شماره ثبت،تابعیت

-اسم،اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند،در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.

-اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد،

-ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد.

-تاریخ،محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه ثبت طرح صنعتی در خارج،در صورت درخواست حق تقدم.

-تعیین ضمائم

3- چنانچه طرح صنعتی دو بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه

4- چنانچه طرح صنعتی سه بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه

5- در سه بعدی،مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید.اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد

6-باید حداکثر بیست در بیست در بیست سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده ی بادوام و غیر فاسد شدنی باشد.

7- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی

8- رسید  پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی

9- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.

10- مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید

شرایط و مشخصات فنی طرح صنعتی

1- سایر تصاویر حداکثر A4 باشد وحتماَ بصورت عمودی اسکن شود.

2- در تصویر ارسالی طرح باید در یک زمینه ساده،به نحوی که قابل رویت باشد قرار گیرد.

3- تصویر کالا بصورت رنگی باشد و حداکثر حجم آن  KB500 باشد.

برای اطلاعات بیشتر با مشاورین ثبت ماهان تماس بگیرید و یا برای اقدام برای ثبت به صفحه ثبت طرح صنعتی آنلاین مراجعه کنید

5/5 - (1 امتیاز)