موسسه غیرتجاری

 موسسه غیرتجاری ،“مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه وامثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.”

بنابراین ارائه خدامات علمی و آموزشی و خدمات شهری و ارائه کمک های انسانی در قالب شخصیت حقوقی متصور بوده و از این جهت موسسه غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند

انواع موسسه غیرتجاری

الف : موسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد ، اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می شود .

کلیه فعالیتهای اجتماعی از قبیل انجمن های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه موسسات متصور می باشد

ب : موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد . اینگونه موسسات ،موسسات غیر تجاری نامیده می شوند.

 فعالیتهایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه های فوق در قالب موسسات غیر تجاری متصور می باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه غیر تجاری 

1-تکمیل فرم تقاضانامه و امضاء آن توسط کلیه شرکاء

2-تنظیم صورتجلسه موسسین و امضاء آن توسط شرکاءثبت موسسه غیرتجاری

3-تنظیم اساسنامه و امضای ذیل کلیه صفحات توسط شرکاء

4- مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها به نشانی

5.تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه و انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت

نام موسسه غیرتجاری

اولاَ:با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد.

ثانیاَ:سابقه ثبت نداشته باشد.

ثالثاَ:از نام های خارجی نباشد.

 

چند نکته در موسسه غیرتجاری

برای ثبت موسسه غیرانتفاعی، اجازه نیروی انتظامی محل ثبت ضروری است.

تعداد شرکا به هنگام ثبت موسسه نباید کمتر از دو نفر باشد و مقدار سرمایه به هر اندازه مجاز است.

از زمانی که یک موسسه ثبت می‌شود، شخصیتی حقوقی می‌گیرد و می‌توان عناوینی مثل بنگاه، کانون و… را به آن نسبت داد.

برای ثبت موسسه غیر تجاری وجود اظهارنامه ( فرم چاپی تقاضا نامه ثبت موسسه به همراه ضمائم لازم در دو نسخه) ضروری است.

برای ثبت موسسه در تهران باید به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان به دایره ثبت شرکت‌های اداره ثبت مرکز اصلی موسسه مراجعه کرد.

در صورت انتفاعی بودن موسسه، باید موضوع موسسه با مدارک تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داشته و سپس دستور ثبت و صادر شود.

در اساسنامه موسسات غیرتجاری مانند اساس‌نامه شرکت با مسئولیت محدود، مواردی مثل موضوع موسسه، هیات مدیره ( ارگان اداره کننده)، مجامع عمومی (ارگان تصمیم گیرنده) و اختیارات آنها آورده شده است.

 

برای دریافت اطلاعات در ارتباط با ثبت شرکت به صورت موسسه غیرتجاری  با مشاورین ثبت ماهان تماس حاصل فرمایید

 

 

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟