رتبه بندی

 

رتبه بندی یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است.به عبارتی دیگر،رتبه بندی شرکت های پیمانکاری،بررسی میزان توانایی شرکت(بر اساس نفرات و سوابق آن ها،تجربه ی کاری و توان مالی)است که طبق ضوابط و آیین نامه هایی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری مصوب می شود انجام می گیرد.

 

شرایط عمومی برای دریافت رتبه بندی

1- شرکت در اداره ثبت شرکتها باید به ثبت رسیده باشد. (اولین گام ثبت شرکت) می باشد.

2-اعضا دارای شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت دراخذ رتبه مورد نظر شرکت باشند

3- هیچ یک از مدیران در شرکت نباید کارمند دولت و یا ارگان های دولتی باشند

4- شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپیشینه حرفه ای)

5-امتیازهای مدارک مهندسین فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه می گردد

 

رتبه بندی شرکت ها در بخش های زیر صورت می گیرد

رشته های پیمانکاری شامل:

1-ساختمان و ابنیه 2-راه و ترابری 3-صنعت و معدن 4-تاسیسات و تجهیزات 5-کشاورزی 6-آب 7-مرمت آثار باستانی

رتبه بندی

8-کاوش های زمینی 9-ارتباطات 10-نفت و گاز 11-نیرو

رشته های مشاوران شامل:

1-گروه شهرسازی و معماری 2-گروه راه و ترابری 3-گروه مهندسی آب 4-گروه مطالعات کشاورزان 5-گروه انرژی

6-گروه پست و مخابرات 7-گروه صنعت 8-گروه معدن 9-گروه نفت و گاز 10-گروه تخصص های مشترک

 

مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه بندی پیمانکاری 1 الی 4

کپی برابر اصل شده ی مدارک ثبت شرکت
2-مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه-اظهارنامه-روزنامه ی رسمی-تاسیس و تغییرات
3-مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه-تقاضانامه-شرکت نامه-روزنامه ی رسمی-تاسیس و تغییرات

4-کپی شناسنامه ی کلیه ی سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها
5-کپی برابر اصل شده ی مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت
6-تصاویر کلیه ی موافقتنامه ها
7-تهیه ی سربرگ شرکت در سه نسخه
8-اظهارنامه ی مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد

 

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ی 5 پیمانکاری:

مدارک اشخاص حقوقی

روزنامه رسمی؛تاسیس و تمامی تغییرات تا به امروز
مدارک ثبت شرکت برابر با اصل؛مدارک ثبتی شامل آخرین اساسنامه،آخرین اظهارنامه ثبتی یا شرکتنامه و تقاضانامه
کپی برابر با اصل آخرین صورتجلسه تغییرات ارائه شده به اداره ثبت
کد اقتصادی
کپی اجاره نامه یا سند محل شرکت به نام هیئت مدیره و یا شرکت

مدارک اشخاص حقیقی

کپی شناسنامه
کپی کارت ملی
کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت نفرات متولد 1328 به بعد
کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی نفرات امتیازآور
نمونه امضای کلیه نفرات
عکس از کلیه نفرات
اصل گواهی کار از شرکت های مربوطه دارای مدت کارکرد،نوع پروژه و سمت + اصل پرینت بیمه نفرات دارای 3 سال سابقه مرتبط

 

برای دریافت و مطالعه بیشتر به ثبت ماهان مراجعه فرمایید.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟