اخرین اخبار

اساسنامه شرکت تضامنی صرافی

 

اساسنامه شرکت تضامنی صرافی

اساسنامه شرکت تضامنی صرافی , صرافی ها قالب حقوقی شرکت های تضامنی می باشند و شرکای شرکت، مجاز به واگذاری صرافی به غیر در قالب هیچ یک از عقود، از جمله عقد اجاره نمی باشند.

 

اساسنامه شرکت تضامنی صرافی

 

نام صرافی :

 

نام صرافی عبارت است از شرکت تضامنی صرافی ………… که از این پس صرافی نامیده می شود.

 

نوع صرافی :

 

صرافی ها قالب حقوقی شرکت های تضامنی می باشند و شرکای شرکت مجاز به واگذاری صرافی به غیر، در قالب هیچ یک از عقود از جمله عقد اجاره نمی باشند.

 

موضوع فعالیت صرافی

 

1:خرید و فروش ارز به صورت نقدی

2:خرید و فروش مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی

3:انجام عملیات در رابطه با حواله های ارزی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز

4:ارائه خدمات خارج از مرز از طریق کارگزاران در چارچوب مقررات و قوانین ارزی

 

مدت زمان فعالیت های صرافی ها

 

مدت زمان فعالیت صرافی ها از تاریخ ثبت به صورت نامحدود بوده و شروع فعالیت و خاتمه ان توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

 

تذکر:

 

عملیات غیر مجاز برای صرافی ها:

 

1:انجام عملیات به صورت اینترنتی

2:انجام سایر امور مربوط به معاملات ارزی

3:انجام عملیات بانکی در رابطه با دریافت و نگهداری سپرده از مشتریان

عملیات مجاز صرافی ها:

 

1:انجام معاملات ارزی با تمامی ارزها به جز عملیاتی که توسط بانک مرکزی منع شده باشد.

2:انجام توقیف فعالیت صرافی بیش تر از 10 روز بدون موافقت بانک مرکزی

 

محل صرافی ها

 

تابعیت صرفی ها و مرکز اصلی ان ها باید در اساسنامه مربوطه ذکر شده باشد و در صورت تغییر در ادرس و محل مرکز اصلی باید با به تصویب هیئت مدیره انجام شود.

 

تذکر :

سرمایه اورده شده در صرافی باید در اساسنامه شرکت قید شود و تمامی ان به حساب شرکت پرداخت گردد.

 

تغییرات انجام شده در سرمایه صرافی ها :

 

1:در صرافی ها کاهش و یا افزایش سرمایه باید در چارچوب قوانین و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شوند.

2:برای افزایش سرمایه در صرافی ها باید پس از تودیع نقدی سرمایه به یکی از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی رجوع کرده و مراتب را به ثبت رساند.

3:میزان سرمایه در صرافی ها نباید کمتر از سرمایه لازم برای تاسیس شرکت باشد.اگر میزان سرمایه صرافی از سرمایه ثبت شده کمتر باشد شرکا باید در مدت 3 ماه اقدام به تکمیل سرمایه نمایند.

 

شرکا در شرکت های تضامنی صرافی :

 

1:در صرافی ها تصمیماتی قابل اعتبار می باشند که با موافقت تعداد بیشتری از شرکا اتخاذ شده باشد.

2:انتقال سهام شرکا در صرافی ها باید با رضایت کلیه شرکا و موافقت بانک مرکزی انجام شود.

3:سود صرافی ها به نسبت سهامی که شرکا دارند بین ان ها تقسیم می شود.

4:در صرافی ها تا زمان انحلال شرکت، حداقل 20درصد از سهام شرکای متقاضی اولیه صرافی، قابل انتقال به دیگری نمی باشند.

 

هیئت مدیره صرافی :

1:اعضای هیئت مدیره صرافی ها از بین اشخاص حقیقی دارای شرایط مورد نظر بانک مرکزی و توسط شرکا تعیین می شوند، و تمدید دوره های مسئولیت ان ها بر اساس تائید بانک مرکزی و اشخاص مذکور می باشد.

تذکر :

1.هیئت مدیره در صرافی ها غیر قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند.

2.انتخاب هیئت مدیره در صرافی ها و تمدید دوره های مسئولیت ان ها منوط به تائید اشخاص نام برده توسط بانک مرکزی می باشد.

تذکر :

در صرافی ها عزل و انتخاب مجدد هیئت مدیره صرفا با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر می باشد.

 

3:هنگامی که بانک مرکزی صلاحیت یکی از اعضای هیئت مدیره را سلب نماید، عضو نام برده منفصل تلقی شده و شرکای شرکت باید در مدت زمان 30 روز اقدام به معرفی یک عضو جدید نمایند.

 

اختیارات هیئت مدیره صرافی :

اختیارات هیئت مدیره صرافی شامل مواردی است که از سوی شرکا به ان ها داده شده، و برای انجام هر گونه اقدام و عملیاتی در رابطه با موضوع صرافی، با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، اختیار تام دارند.

 

مسئولیت هیئت مدیره صرافی :

در صرافی ها مسئولیت هیئت مدیره در قبال شرکای شرکت، همان مسئولیتی می باشد که وکیل در قبال موکل دارد.

 

مدیرعامل صرافی ها :

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی در صرافی ها می باشد که می تواند از بین اعضا و یا خارج از اعضا توسط هیئت مدیره و با رعایت شرایط مورد نظر بانک مرکزی، انتخاب شود.

 

تذکر :

1:مدیر عامل در صرافی ها با توجه به اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می شود، به عنوان نماینده صرافی محصوب می گردند.

2:زمانی که در صرافی ها سمت مدیرعاملی بنا به دلایلی مثل فوت و یا استعفاء مدیرعامل بلاتصدی شود، هیئت مدیره موظف است که در مدت 30 روز کاری و با رعایت مفاد اساسنامه، شخص دیگری را به عنوان مدیر عامل تعیین نماید.

 

تذکر :

-مدیرعامل اتخابی باید مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی باشد.

-مدیر عامل موظف است همیشه در محل صرافی حضور داشته باشد.

-بنا به دلایلی اگر مدیر نتواند در محل صرافی حضور داشته باشد یکی از اعضای هیئت مدیره باید به جای وی در محل حضور داشته باشد.

-مسئول هر نوع عمل در صرافی و محل صرافی، مدیرعامل و هیئت مدیره می باشند.

 

دارندگان امضای مجاز صرافی :

 

1:تمامی قرارداد ها، اوراق، اسناد تعهد اور صرافی که به امضای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره رسیده باشد دارای اعتبار می باشند.

2:در صرافی ها اسامی ان دسته از اعضای صرافی که دارای امضای مجاز می باشند، در طی یک صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها، جهت درج اگهی در روزنامه رسمی اعلام می گردد.

 

3.5/5 - (8 امتیاز)
اخرین اخبار

مطالب مرتبط

ثبت ماهان
کارت بازرگانی ، نحوه اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص
پلمپ دفاتر