آخرین مقالاتاخرین اخبار

نحوه اخذ رتبه EPC و تعریف آن

نحوه اخذ رتبه EPC و تعریف EPC

نحوه اخذ رتبه EPC و تعریف EPC چگونه است ؟ با صدور رتبه EPC، ارتقاء قابلیت‎های ساخت و نوآوری در داخل کشور امکان پذیر می‎شود و می‎توان خریدهای خارجی را بصورت یکپارچه انجام داد. از سوی دیگر کارفرما به دلیل نیاز به کنترل کمتر در این روش، می‎تواند به فعالیت‎های اصلی خود پرداخته و نیروی پرسنلی کمتری را در سیستم خود استخدام نماید.

نحوه اخذ رتبه EPC

رتبه EPC

به منظور انجام هر گونه فعالیت اقتصادی، ابتدا باید توان و قابلیت شرکت دارنده گواهی صلاحیت، طبق آیین نامه ارجاع کار مورد بررسی قرار بگیرد. پیمانکاران مسئولیت انجام فعالیت‎های مورد نیاز پرونده را در بخش‎های مختلف مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی بر عهده می‎گیرند.

بدین منظور معاونت نظارت راهبردی بعنوان یک سازمان حرفه ای، مستقل و پیشتاز در زمینه صدور رتبه بندی شرکت‎ها و از جمله رتبه EPC نموده است. این رتبه‌بندی با هدف آگاه‌سازی کارفرمایان پروژه‎های صنعتی از میزان توانمندی شرکت‌های دارنده رتبه EPC  بوده و می‎توان زمینه توسعه و بهبود شرکت‎های دارنده رتبه مزبور را در جهت ایفای نقش راهبری و مدیریت EPC فراهم سازد.

از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف استفاده از حداکثر توان ساخت داخل و توانمندسازی بخش خصوصی، طرح‎های صنعتی و معدنی که از طریق شرکت‎های دارای رتبه EPC هستند را در اولویت واگذاری تسهیلات ارزی و ریالی قرار داده است. مدت اعتبار این رتبه 4 سال می باشد.

 

 

رشته‎های مرتبط با رتبه EPC

برای اخذ رتبه EPC، ابتدا رشته‎های مختلف دسته بندی می‎شوند که عبارتند از :

 

  • رشته‎های ساختمانی شامل : آموزشی ورزشی بهداشتی، مسکونی تجاری اداری، معماری داخلی، نوسازی بافت‎های فرسوده و مقاوم سازی.
  • رشته آب، رشته راه، رشته کشاورزی و آثار تاریخی و فرهنگی

 

ویژگی‎های رتبه EPC

 

 • پیمانکار در زمینه انتخاب تجهیزات و تکنیک‎های اجرایی بصورت مستقل عمل می‎کند و به فعالیت‎های دیگران وابستگی خاصی ندارد و از برنامه زمان بندی آن‎ها پیروی نمی کند.

 

 •  سرعت در این پروژه‎ها بیشتر بوده و با انجام سریع کار، پرداخت‎های مورد انتظار نیز در زمان مشخص شده صورت می‎گیرد.

 

 • در صورتی که پیمانکار از تجهیزات ارزان تر و سطح پایین استفاده کند که باعث تنزل کیفیت کار شود، ریسک عدم دریافت آخرین پرداخت را اخذ و کارهای بعدی کارفرما را نیز دریافت می‎کند.

 

 • زمان در این نوع قراردادها اهمیت زیادی دارد که براساس تعهدات، طرفین باید نسبت به آن متعهد شوند. در هر مرحله از پروژه، تنها باید موارد مهم و اساسی مورد بحث قرار بگیرد تا تاخیری در روند اجرای پروژه رخ ندهد.

 

 • کارفرما و مشاورین وی باید به مهارت و تجارب پیمانکار اعتماد کرده و جز در مواردی که پیمانکار از وظایف خود به صورت اساسی و کلی عدول می‎کند، در کار پیمانکار دخالت نکنند. همچنین باید پیشنهادات را با تاخیر طولانی بررسی نمایند.

 

 • مرحله طراحی تقضیلی از اهمیت زیادی برخوردار است که کارفرما و مشاورین وی باید اطمینان یابند که پیمانکار از مشخصات عدول نکرده و مطابق با استانداردهای پروژه عمل کرده است.

 

 •  توافقات مالی و نحوه پرداخت در قرارداد تاثیر زیادی دارد. به همین دلیل باید در قرارداد بطور شفاف و مشخص تعیین و بر طبق آن نیز عمل شود. در صورتی که کارفرما در ابتدای امر از خواسته‎های خود آگاهی کامل داشته باشد، یک قرارداد بصورت قیمت یک قلم (Lump Sum) بهترین گزینه محسوب می‎شود. در این حالت پیمانکار باید از پشتوانه مالی برخودار باشد.

 

 •  در زمان راه اندازی پروژه، اگر کارفرما خواسته‎ها و الزاماتی داشته باشد، باید در قرارداد ذکر شود.

 

 • کارفرما و مشاورین وی بیشترین فعالیت را در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه در طول اجراء طرح دارند. پیمانکار مسئولیت تمامی عیب و نقص‎های احتمالی را بر عهده دارد که ریسک و مسئولیت اجرایی از کارفرما به پیمانکار منتقل می‎شود.

 

 • کاهش هزینه‎های پروژه به علت فراهم ساختن امکان طراحی و اجرای اقتصادی امکانپذیر است. نکته حائز اهمیت در این مورد منافع اقتصادی حاصله است که باید میان کارفرما و پیمانکار بطور مساوی تقسیم شود. به عبارت دیگر این اطمینان برای کارفرما حاصل می‎شود که هزینه‎های نهایی پروژه از مبلغ توافق شده تجاوز نمی کند.

 

 • در مرحله مناقصه کارفرما باید نیرو، هزینه و منابع کافی را به منظور اطمینان از قابلیت‎های پیمانکار و کیفیت طرح‎های پیشنهادی آن‎ها صرف کند. همچنین پیمانکار نیز باید تلاش خود را در جهت تهیه پیشنهاد با اطمینان از قابل اجراء بودن و سودآوری آن به کار بندد.

 

مزایای رتبه EPC

اگر چه یکی از مشکلات ایران، نبود پیمانکارانی است که بتوانند مطابق با رتبه EPC کنند، اما مزایای صدور این رتبه، غیرقابل انکار است. شرکت‎های معدودی در عین برخورداری از توان مالی مناسب، در سه زمینه متفاوت مهندسی (E)، تدارکات (P) و اجراء (C) دارای تجربه کافی هستند. سود این نوع پروژه‎ها به تجربه و توانمندی در حیطه سه مورد فوق و ریسک پذیری بالا مربوط در ارتباط است که شرکت‎های داخلی فاقد آنها هستند.

با صدور رتبه EPC، ارتقاء قابلیت‎های ساخت و نوآوری در داخل کشور امکان پذیر می‎شود و می‎توان خریدهای خارجی را بصورت یکپارچه انجام داد. از سوی دیگر کارفرما به دلیل نیاز به کنترل کمتر در این روش، می‎تواند به فعالیت‎های اصلی خود پرداخته و نیروی پرسنلی کمتری را در سیستم خود استخدام نماید. همچنین بهره گیری از تامین منابع مالی بصورت فاینانس در این روش به آسانی انجام می‎شود.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
آخرین مقالات, اخرین اخبار

مطالب مرتبط

اشاعه و تفاوت آن با شرکت در چیست ؟
تبدیل شرکت ثبت شده به چه مفهومی است ؟