اخرین اخبار

دلایل نیاز به یک مشاور مدیریتی

دلیل نیاز به مشاور مدیریتی

مشاور مدیریتی به فردی مجرب و آموزش دیده گفته می شود که می تواند در شرکت های خصوصی در زمینه ﺷـﻨﺎﺧﺖ و تحلیل مسایل سازمانی، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راه ﺣﻞ و در صورت درخواست کارفرما، اجرای راهکارهای مفید عمل کند.

برخلاف تصور بسیاری از کسانی که برای راه اندازی شرکت اقدام می کنند، اداره یک شرکت تنها در پرسنل و مدیریت خلاصه نمی شود. بلکه وجود مناصب تخصصی دیگری هم لازم است تا بتوان شرکت را به بهترین شکل ممکن اداره کرد. از جمله این منصب ها باید به مشاور مدیریتی اشاره کرد. در واقع مشاور مدیریتی به فردی مجرب و آموزش دیده گفته می شود که می تواند در شرکت های خصوصی در زمینه ﺷـﻨﺎﺧﺖ و تحلیل مسایل سازمانی، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راه ﺣﻞ و در صورت درخواست کارفرما، اجرای راهکارهای مفید عمل کند.

مسئولیت های مشاور مدیریتی

از جمله مسئولیت ها و وظایفی که بر عهده مشاور مدیریتی است می توان به انجام تکنیک های تحلیلی، پیاده سازی تکنولوژی، تعیین و ترکیب بهترین تجارب، مدیریت تغییر و تحول، توسعه استراتژی و مهارت های کارکنان و مدیران و … اشاره کرد. در واقع مشاور مدیریتی می تواند شرکت را برای بهبود عملکرد عملیاتی و در نتیجه عملکرد مالی کمک کند. این منصب برای تحلیل مسائل روز مربوط به کسب و کار ضرورت دارد.

اهداف مشاور مدیریتی

مشاوره مدیریتی با هدف کمک به مدیران و کارکنان انجام می شود. به این معنا که با کمک به کارکنان و مدیران شرکت موجب افزایش اعتماد به نفس در آنها می شود و در عین حال تفاهم و اثربخشی آنها را پرورش می دهد. مشکلات و تمامی کارهایی که از عهده کارکنان خارج است، با کمک مشاور مدیریت قابل حل است. از سوی دیگر مشاور مدیریتی می تواند وظایف و مسئولیت های مدیران را برای آنها مشخص کند. در این صورت مدیران با شناخت بهترین راه ها، تلاش بیشتری برای پیشبرد اهداف شرکت می کنند.
از جمله فعالیت هایی که مشاور مدیریتی برای عملکرد بهتر سازمان انجام می دهد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مشاوره و راهنمایی کارکنان و مدیران
 • رفع سوء تفاهمات و حل مشکلات پیش رو
 • افزایش و بهبود انگیزه های شخصی در کارکنان
 • ارائه فرصت های جدید در مقابل مدیران
 • رفع نگرانی و مشکلات روحی و روانی در شرکت
 • برگزاری جلسات مشاوره و راهنمایی برای مدیران و کارکنان شرکت
 • توضیح و ارائه روشهای گسترش کارهای گروهی
 • ارائه آگاهی های مورد نیز برای عملکرد بهتر سازمان
 • کمک کردن به کارکنان به منظور سازگار کردن خود با استانداردها و قوانین سازمانی
 • ترغیب و تشویق کارکنان به منطور افزایش کارایی و انجام بهتر وظایف و مسئولیت ها

ویژگی های مشاور مدیریتی
برای اینکه مشاور مدیریتی بتواند به نحو بهتری به وظایف خود عمل کند، لازم است تا از ویژگی های زیر برخوردار باشد:

 • توانایی برقرار کردن ارتباط با کارکنان و مدیران
 • داشتن رفتار دوستانه و محترمانه با مدیران و کارکنان
 • داشتن اطلاعات کافی در مورد امور شرکت و اشراف بر تمامی مشکلات احتمالی
 • داشتن مهارت و تخصص کافی در زمینه مشاوره
 • توانایی اقناع کارکنان و مدیران در زمان مواجه شدن با مشکلات
 • داشتن تجربه و آمادگی کامل برای ارائه مشاوره به مدیران و کارکنان
 • رفتار مدیران در مقابل مشاور مدیریتی

تنها مشاور مدیریتی نیست که موجب پیشرفت و توسعه عملکرد شرکت می شود. بلکه مدیران هم وظایفی را در مقابل مشاور مدیریتی بر عهده دارند که به عملکرد بهتر آنها کمک می کند. از جمله این وظایف می توان موارد زیر را نام برد:

 • مسئولیت پذیری و قبول انتقادات و توصیه های مشاور مدیریتی
 • توانایی تصمیم گیری در کوتاه ترین زمان ممکن
 • شناخت خود و تلاش برای کنار گذاشتن نواقص و عیوب
 • توانایی اجرای مشاوره ها و توصیه های مشاور مدیریتی در جهت سازماندهی شرکت
 • توانایی گسترش حس مسئولیت پذیری در پرسنل شرکت
 •  انجام وظایف و مسئولیت ها مربوط به خود
 • محدودیتهای مدیران در مشاور مدیریتی

با وجود نقش و تاثیری که مشاور مدیریتی در عملکرد بهتر شرکت دارد، اما برخی محدودیت ها نیز در مقابل او قرار می گیرد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تغییرات سریع در شرکت
 • وجود مشکلات شخصی در میان کارکنان که تمایلی برای ذکر آنها در نزد مشاور مدیریتی را ندارند.
 • داشتن اطلاعات کافی در رابطه با تمامی قسمت های شرکت
 • نداشتن توانایی حل تمامی مشکلات موجود در شرکت
 • تضاد و یا تفاوت تئوریکی با مدیران و کارکنان شرکت
این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
اخرین اخبار

مطالب مرتبط

تغییر قالب قانونی شرکت ها