از سال 1387 تا کنون اقدامات مفیدی صورت گرفته که در پی آن تصمیم بر آن شد تا جهت افزایش توان فنی و اجرایی و ارتقا کمی و کیفی پیمانکاران عمرانی شهرداری تهران در حوزه معاونت فنی و عمرانی تحول ایجاد شده است ، در این راستا جایگاهی با عنوان امور پیمانکاران فنی و عمرانی شهرداری تهران مستقر در اداره کل هماهنگی مناطق و سازمان ها تشکیل گردیده و پیمانکاران پس از اخذ رتبه ی پیمانکاران از معاونت عمرانی استانداری می بایست با ثبت نام در امور پیمانکاران فنی و عمرانی جهت دریافت این کارت اقدام نمایند. دریافت ان کارت به نشانه ی شناسایی و انسجام پیمانکاران می باشد.

جهت ثبت نام و دریافت کارت پیمانکاری اطلاعاتی از قبیل :

مشخصات

مشخصات و سابقه مدیر عامل

سوابق کاری شرکت

مشخصات پرسنل شرکت

امکانات جانبی شرکت

تجهیزات و ماشین آلات شرکت

رتبه شرکت از معاونت فنی و عمرانی استانداری

چگونگی دریافت کارت حق العمل کاری

پیرو ماده 376 آیین نامه حق العمل کاری

حق العمل کاری در گمرک به شخصی ( اعم از حقیقی و حقوقی ) اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد کسانیکه بدون داشتن کارت حق العمل کاری تشریفات گمرکی کالا را به وکالت انجام می دهند نمی توانند بیش از 10 رتبه در سال به این کار اقدام کنند مستخدمین تجارت خانه ها یا مستخدمین حق العمل کاران که منحصرا کارهای آن تجارت خانه یا آن حق العمل کاری را در گمرک انجام می دهند منحصرا کارت مخصوصی صادر می گردد. مدت اعتبار کارت حق العمل کار فقط یک سال از تاریخ صدور آن است که با درخواست شخص حق العملکار از گمرکی که در آن کار را گرفته قابل تمدید است. جهت دریافت این کارت می بایست از طریق وب سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت نام نموده و پس از اعلام تاریخ آزمون از طریق سایت گمرک آزمون را انجام داده و در صورت قبول شدن در این آزمون کارت را اخذ نمود. شرایط دریافت کارت:

1-     داشتن کارت بازرگانی

2-     سن کمتر از بیست و پنج سال

3-     نداشتن محکومیت قاچاق در گمرک و جرم و جنایت به گواهی کتبی مقامات مربوطه

4-     کارمند دولت نباشد

5-     پذیرفته شدن در آزمون گمرک

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟