اخرین اخبار

صدور گواهینامه HSE برای پیمانکاران

صدور گواهینامه HSE برای پیمانکاران

صدور گواهینامه HSE برای پیمانکاران به چه صورت است ؟ شرکتهایی که از گواهینامه HSE برخوردار هستند بیانگر این امر هستند که کلیه الزامات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل خود و همچنین الزامات مربوط به محیط زیست را رعایت می‎‎نمایند. گواهینامه HSE ترکیبی از دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 محسوب می‎‎شود.

 

گواهینامه HSE چیست؟

HSE – MS کوتاه شده عبارت Health, Safety & Environment Management System به معنای سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست می‎‎باشد. گواهینامه HSE-MS به منظور اعلام دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 صادر می‎‎شود.

شرکتهایی که از گواهینامه HSE  برخوردار هستند بیانگر این امر هستند که کلیه الزامات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل خود و همچنین الزامات مربوط به محیط زیست را رعایت می‎‎نمایند. گواهینامه HSE ترکیبی از دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 محسوب می‎‎شود.

 

 

صدور گواهینامه HSE برای پیمانکاران

موسسات زیادی هستند که اقدام به صدور گواهینامه HSE می‎‎کنند که بر اساس سفارش متقاضیان صورت می‎‎گیرد. بسیاری از این گواهینامهها‎‎ توسط مراجع اعتبار دهنده اعتباردهی نمی شوند چرا که سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست یک مدل سیستم مدیریتی به شمار می‎‎رود و در صورتی که شرکت پیمانکاری بخواهد این گواهینامه را اخذ نماید، باید دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 را نیز داشته باشد.

برای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت HSE شرکتها‎‎ی پیمانکاری بهتر است ابتدا سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 نیز طراحی و پیاده سازی شود، به این دلیل که وجود اشتراکات اساسی بین این سه استاندارد موجب می شود تا هزینهها‎‎ کاهش یابد.

 

صدور گواهینامه HSE برای پیمانکاران

 

مزایای استقرار سیستم مدیریت HSE برای پیمانکاران

  • افزایش خدمات رسانی و بازدهی بیشتر
  • تنزل زیانها‎‎ی مستقیم و غیر مستقیم حوادث
  • کاهش میزان خطرات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی
  • شناسایی و ارزیابی تمامی عوامل زیان ده شرکت پیمانکاری
  • شناسایی و ارزیابی خطرات احتمالی در محیط و کاهش ضایعات
  • کاهش عواقب بلند مدت در زندگی کارکنان با کاهش صدمات جانی و نقص عضو
  • جلوگیری از خسارتهای مالی، اسیبها‎‎ی انسانی، تنزل کیفیت و صدمه رسانی به محیط زیست
  • کمک به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگیهای زیست محیطی شامل آلودگی آب ، خاک و هوا
  • ترغیب پرسنل برای افزایش اعتماد آنها نسبت به مدیریت به واسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن

 

برای اخذ گواهینامه HSE در شرکتها‎‎ی پیمانکاری به جهت اینکه عوامل خیلی زیادی در گرفتن گواهینامه HSE دخیل هستند، فرایند اخذ گواهینامه HSE متناسب با نیاز واقعی شرکت صورت می‎‎گیرد.

 

 

عوامل دخیل در اخذ گواهینامه HSE عبارتند از :

  • تعداد پرسنل درگیر با فرایندها
  • تعداد ایستگاهها‎‎ی شرکت پیمانکاری
  • وجود یا عدم وجود رقبای پیمانکاران متقاضی
  • سطح توقع کارفرمایان و مشتریان از پیمانکاران
  • نیاز واقعی شرکت متقاضی از دریافت گواهینامه HSE
  • حجم فرایندهای شرکت متقاضی اخذ گواهینامه HSE
  • میزان خدمات رسانی و زمینه فعالیت شرکت پیمانکاری
  • میزان آگاهی پیمانکاران شرکت متقاضی گواهینامه HSE
  • میزان پیاده سازی واقعی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ایی
  • فرهنگ تفکر ایمنی، بهداشت شغلی و مسائل زیست محیطی شرکت پیمانکاری

 

هدف از اخذ گواهینامه HSE پیمانکاران

هدف از صدور گواهینامه HSE برای پیمانکاران ارایه یک شیوه هدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست به شکل نظام مند تعیین و بطور موثر مدیریت می گردند.

گواهینامه HSE بخشی از نظام مدیریت کل جاری در سازمان است که برای توسعه، اعمال، دستیابی، بررسی و حفظ خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست تلاش می کند تا روشهای اصول مدیریت ریسکها‎‎ی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مربوط به فعالیتها‎‎ی شرکت شود.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
اخرین اخبار

مطالب مرتبط

CE چیست ؟
ثبت ایده ها‎ی فکری