اخرین اخبار

دلایل پلمپ دفاتر

دلایل پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر به چه عللی صورت می‎گیرد

پلمپ دفاتر به معنای منگوله دارکردن و برگ شماری دفاتر است و به این جهت صورت می‎گیرد که نتوان از آن ورقی کم یا زیاد کرد. زمانی که پلمپ دفاتر انجام می‎شود، نام شرکت و شماره ثبت پلمپ دفاتر قید و سپس مهر ثبت شرکت در آن منظور می‎گردد.

چرا پلمپ دفاتر؟

همه شرکتها و موسساتی که توسط اداره کل ثبت شرکتها، ثبت شده اند، مشمول پرداخت مالیات میباشد که باید دفاتر قانونی خود را برای تحریر تمامی فعالیتهای مالی از سازمان امور مالیاتی تحویل بگیرند.

بر طبق ماده 6 قانون تجارت، همه بازرگانان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی موظف به اخذ دفاتر روزنامه و دفتر کل میباشند. ماده 7 قانون تجارت نیز مقرر میدارد: « دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات، بدهیها، داد و ستد تجارتی و معاملات شرکت را در رابطه با اوراق تجارتی و بطور کلی مجمع واردات و صادرات تجارتی را به هر نامی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت میکند، در دفتر به ثبت برساند.»

براساس ماده ۸ همین قانون؛ دفتر کل دفتری است که بازرگان باید تمامی معاملات را حداقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تفکیک دهد و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه به ثبت برساند. پلمپ این دفاتر برای شرکتهای تازه تاسیس تا نهایتا ۳۰ روز پس از آن امکان پذیر است و برای شرکتهای دیگر برای هر سال مالی که اصولا از ابتدای فروردین تا آخر اسفند باشد، باید قبل از شروع سال مالی دریافت شود.

 برای مثال برای پلمپ دفاتر سال ۱۳۹4 که از اول فروردین شروع میشود، باید نهایتا تا ۲۹ اسفند 1393 اقدام شود. در غیر این صورت ممکن است دفاتر مالی آنها مردود شناخته شود و مالیات آنها به جای خوداظهاری به صورت علی الارس محاسبه شود. در این شرایط شخص هیچگونه ادعایی در خصوص مبلغ درآمد و نمی تواند داشته باشد.

 

تعریف پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر به معنای منگوله دارکردن و برگ شماری دفاتر است و به این جهت صورت میگیرد که نتوان از آن ورقی کم یا زیاد کرد. زمانی که پلمپ دفاتر انجام میشود، نام شرکت و شماره ثبت پلمپ دفاتر قید و سپس مهر ثبت شرکت در آن منظور میگردد.

پلمپ دفاتر چگونه صورت میگیرد؟

  • اداره ثبت شرکتها، وظیفه پلمپ دفاتر را بر عهده میگیرد که در این صورت نیازی به تسلیم دفاتر نخواهد بود بلکه با پرداخت حق الزحمه، خود مرجع اقدام به تهیه و پلمپ آن میکند. هر شرکتی حداقل یک دفتر روزنامه و یک دفتر کل برای هر سال مالی احتیاج دارد و در شرایطی که دفتر پر شود و به دفتر دوم نیاز باشد، باید اقدام به اخذ دفاتر مربوطه و پلمپ آن نمود.
  • تمامی شرکتهای ثبت شده و تاجران کارت بازرگانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی باید باید برای پلمپ دفاتر قانونی (روزنامه و کل) در تاریخ تعیین شده، اقدامات لازم را انجام دهند. مدیران شرکت همزمان با ثبت شرکت، باید دفاتر قانونی به تاریخ روز را درخواست نمایند و دفاتر سال بعد را نیز نهایتاً تا اسفند ماه سال قبل پلمپ کنند. در صورتی که هئیت مدیره در انجام این کار، عمدا یا سهوا سهل انگاری کنند، شرکت مشمول جریمه مالیاتی و ممنوع المعامله شده و تمامی هیات مدیره ممنوع الخروج میشوند.
  • یکی از نکاتی که برای پلمپ دفاتر باید مد نظر قرار بگیرد اینکه، تمامی شرکتها باید با توجه به آئین نامهها و دستور العملهای تحریر دفاتر قانونی کلیه عملیات مالی خود را به ترتیب وقوع، بدون خط خوردگی، خوانا، بدون تراشیده شدن و لاک گیری در این دفاتر ذکر نمایند و در انتهای سال مالی و زمانی که میخواهند اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند، دفاتر پلمپ شده ای را هم که قبلا ذکر کرده اند را برای استناد به اداره مالیات تحویل دهند.
  • پلمپ دفاتر در رابطه با شرکتهایی که از فعالیت باز مانده اند نیز صدق میکند. بطور کلی تمامی شرکتها موظف به دریافت دفاتر مالی خود میباشند و برای اینکه عدم فعالیت خود را به اداره مالیات (دارایی) اعلام کنند، باید دفاتر پلمپ شده خود را به شکل خالی به اداره مذکور ارائه دهند.
  • پلمپ دفاتر میتواند یک روزه انجام میشود و به یک ماه نیاز دارد تا توسط اداره پست به دست هئیت مدیره برسد.

مدارک مورد نیاز برای پلمپ دفاتر

  • کپی برابر اصل کارت ملی مدیر عامل
  • کپی روزنامه رسمی تاسیس و یا آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی
  • ارائه درخواست ممهور به مهر شرکت و امضای هئیت مدیره
این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
اخرین اخبار

مطالب مرتبط

منطقه آزاد
تفاوت انواع شرکت ها