Uncategorized

اقدامات قبل از ثبت شرکت

از اقداماتی که قبل از ثبت شرکت باید به ان ها توجه کرد عبارت اند از:

-برای ثبت شرکت لازم است که تعداد شرکا بیش از 3 نفر باشد.

-برای ثبت شرکت حداقل سرمایه لازمه 1000000 ریال می باشد.

-با توجه به قانون تجارت تا زمانی که شرکت ثبت نشود شراکت افراد بی معنا خواهد یود.

-به غیر از ثبت شرکت با سهام خاص، شرکا می توانند نسبت خانوادگی داشته باشند.

-قبل از ثبت شرکت باید میزان سهام هر شخص مشخص گردد.

-قبل از ثبت شرکت باید سمت و حق امضائ هر شخص مشخص گردد.

قبل از ثبت شرکت باید بدانیم که :

هنگامی که شرکت ثبت می شود در همان ابتدای کار ممکن است که قوی نباشد اما پس از مدتی بعد همان شرکت قوای لازمه را به دست اورده و باعث به دست اوردن سود بسیاری می شود.بنابراین قبل از ثبت شرکت باید تمام مواردی که باعث می شود که ان شرکت اینده ای موفق داشته باشد پیش بینی شود.

در هنگام ثبت شرکت باید سهم هر کس مشخص گردد زیرا در اوایل کار شاید یک سهم بسیار ناچیز باشد اما در اینده همان یک سهم باعث سود بسیار در شرکت می شود.

شرکا حق اینکه سهم دیگری را کم یا زیاد کنند را ندارند حتی اگر نسبت سهم ها 1 به 99 درصد باشد.و هر گونه تغییر در شرکت باید با رضایت شرکا انجام گردد.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
Uncategorized

مطالب مرتبط

ایران کد
ثبت شرکت تضامنی