اخرین اخبار

ارکان تصمیم گیری در شرکتهای تعاونی

ارکان تصمیم گیری در شرکتهای تعاونی

یکی از خصیصه ‏ها‎ی بارز شرکت تعاونی این است که سهامدار فقط می‎تواند یک رای صادر نماید. اما در شرکت‎های غیرتعاونی سهامدار بر حسب مقدار، سهام و نوع آن ممکن است چندین رای داشته باشد. از این رو در شرکت‌های تعاونی کنترل بر مبنای سرمایه، کاهش پیدا کرده و هیچگاه کنترل کار و اعمال نظارت با تعداد سهام و میزان سرمایه‌ای که متعلق به شخص است، ارتباط ندارد.

شرکتهای تعاونی | ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی مبتنی بر اصول و قواعدی است که آن را در قالب تعاونی از سایر شرکتها متمایز می‎کند. واژه تعاونی ابتدا در اواسط قرن نوزدهم به کار گرفته شد. در تعاونی‏ها‎، شراکت گروهی از افراد را شاهد هستیم که با هدف کسب سود و بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خودیاری، فعالیت می‎کند.

 

یکی از خصیصه‏ها‎ی بارز شرکت تعاونی این است که سهامدار فقط می‎تواند یک رای صادر نماید. اما در شرکت‎های غیرتعاونی سهامدار بر حسب مقدار، سهام و نوع آن ممکن است چندین رای داشته باشد. از این رو در شرکت‌های تعاونی کنترل بر مبنای سرمایه، کاهش پیدا کرده و هیچگاه کنترل کار و اعمال نظارت با تعداد سهام و میزان سرمایه‌ای که متعلق به شخص است، ارتباط ندارد. در واقع این نوع شرکت بصورت خود مختار و مستقل، مرکب از اشخاصی که داوطلبانه با یکدیگر متحد شده تا نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود را از راه فعالیت‏ها‎ی دسته جمعی و با کنترل دموکراسی بر طرف کنند. اعضای تعاونی‏ها‎ در تلاشند تا از طریق همکاری با تعاونی‏ها‎ی محلی، ناحیه ای، ملی و بین المللی در فدراسیون‏ها‎، اتحادیه‏ها‎ و دیگر فعالیت‏ها‎ی دسته جمعی، نیازهای اعضای خود را به نحو موثری تامین نمایند.

 

ارکان تصمیم گیری در شرکتهای تعاونی

 

ارکان شرکت تعاونی

شرکت تعاونی دارای دو رکن اصلی است که عبارتند از:

1- مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی بالاترین مرجع تصمیم‎گیری در تعاونی محسوب می‎شود. این مجمع متشکل از تمامی اعضا یا نمایندگان تام الاختیار آنها می‎باشد که به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می‎شود. هر عضو مجمع عمومی عادی بدون در نظر گرفتن تعداد سهام دارای یک حق رای خواهد بود. این مجمع که عموما بعد از هر سال مالی تشکیل می‎شود، حداقل در سال یکبار تشکیل می‎گردد. دعوت اعضا به این مجمع یکی از مسئولیتهای هیات‎ مدیره می‎باشد.

بر طبق مواد 33، 34 و 37 قانون تجارت، اموری که در مجمع عادی انجام می‎شود عبارتند از:

  • تصویب مقررات و دستورالعمل‏ها‎ی داخلی تعاونی
  • انتخاب هیات مدیره و بازرسان برای مدت دوسال
  • تصمیم‎گیری برای افزایش و یا کاهش سرمایه در محدوده قوانین و مقررات
  • تصمیم‎گیری نسبت به ذخایر، پرداخت سود، مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه
  • رسیدگی و تصمیم گیری در رابطه با ترازنامه، حساب سود، زیان و سایر گزارش‏ها‎ی مالی هیات مدیره
  • تعیین برنامه‏ها‎ و خط مشی‏ها‎ی تعاونی، سرمایه گذاری، تصویب بودجه جاری، اعتبارات، وام‏ها‎ی درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیات مدیره

 

2- مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با درخواست کتبی یک سوم از اعضای هیات مدیره و بازرسان شکل می‎گیرد. در این مجمع حضور دو سوم اعضا الزامی می‎باشد و چنانچه اعضا برای بار اول دور هم جمع نشوند، مجمع منحل می‎گردد. در صورتی که برای بار دوم، تعداد اعضایی که در مجمع حضور پیدا می‎کنند به میزان نصف به علاوه یک برسد، مجمع تشکیل می‎شود. قوانین ثانوی برای شرکت‏ها‎ و گروه‏ها‎ی بیش از ۵۰۰ نفر اجرا می‎شود. چنانچه مجمع فوق العاده به حد نصاب نرسد، در طول مدت یک ماه وزارت تعاون باید اقدام به تشکیل مجمع نماید. این مجمع به منظور تایید و تغییر هیات‎ مدیره و یا اساسنامه شکل می‎گیرد. مسئولیتهای‏ها‎یی که بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است، عبارتند از تغییر مواد اساسنامه، تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیات مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
اخرین اخبار

مطالب مرتبط

آشنایی با سهام و جزییات آن
پیشینه و ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود