دسته‌بندی نشده

اخذ رتبه انفورماتیک

اخذ رتبه انفورماتیک

رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک در ۱۴ زمینه انجام میشود که به شرح زیر میباشند:

 • سیستم‌های ویژه
 • اتوماسیون صنعتی
 • خدمات پشتیبانی 
 • تولید قطعات جانبی
 • تولید دستگاه‌های جانبی
 • آموزش و پروژههای پژوهش
 • شبکه داده‌های مخابراتی و رایانهای
 • امنیت فضای تبادل و تولید اطلاعات
 • خدمات شبکه‌های اطلاعرسانی Providers
 • مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی
 • پشتیبانی و تولید نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها
 • پشتیبانی و تولید نرم‌افزارهای براساس سفارشات مشتری
 • پشتیبانی و تولید بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا
 • پشتیبانی و ارائه سخت‌افزاری Mainframe و غیر Mainframe  

آیین نامه اخذ رتبه در شرکتهای انفورماتیکی 

آیین نامه اخذ رتبه برای شرکتهای انفورماتیکی که با هدف پویایی و توسعه این شرکتها بوده، توسط شورای عالی انفورماتیک صورت گرفته است که به شرح زیر میباشد:

ماده ۱: شرایط کلی رتبه بندی شرکتهای انفورماتیکی با شرایط زیر میباشد:

 • در اساسنامه آنها فعالیت‌های انفورماتیکی به شکل مستقیم بیان شده باشد.
 • مدیر عامل شرکت انفورماتیکی باید دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته‌های مرتبط و یا حداقل ۲ نفر کارشناس به صورت تمام وقت باشد.

تبصره: چنانچه یک شرکت انفورماتیکی فاقد این شرط باشد، دبیرخانه شورا باید وارد عمل شود.

 • فرم خود اظهاری فهرست تفصیلی احراز صلاحیت توسط بخش مدیریت شرکت تمکیل شود.
 • ارائه اظهارنامه مالیاتی سال گذشته شرکت که تمام صفحات آن با مهر حوزه مالیاتی زیربط سازمان امور مالیاتی ممهور شده باشد، الزامی است.

ماده ۲: ملاک‌های ارزیابی شرکتهای انفورماتیک برای اخذ رتبه نیروی انسانی، درآمد و رضایت مشتریان می‌باشد. محاسبه عامل درآمد به صورت محاسبه میزان درآمد مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه‌های مالیاتی یا برگه قطعی مالیاتی شرکت می‌باشد. ملاک ارزیابی، میانگین دو سال آخر فعالیت ملاک است.

محاسبه عامل نیروی انسانی، میزان دستمزد اظهار شده در جدول مربوط به حقوق و دستمزد پرداختی اظهارنامه مالیاتی خواهد بود و سرانجام محاسبه امتیاز کل با فرمول حقوق پرداختی  6/1 + درآمد مشمول مالیات  4/0 = y بدست میآید.

ماده ۳: چنانچه یک شرکت انفورماتیکی بیش از دو سوم از مالکیت شرکت دیگری را داشته باشد، می‌تواند آن را به میزان درآمد و حقوق‌های پرداختی خود اضافه نماید. این کار با ارسال نامه‌ درآمد مشمول مالیات و حقوق پرسنل شرکت تابعه صورت میگیرد. برای انتقال امتیاز، شرکتها باید  صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت مبنی بر موافقت اکثریت سهامداران با انتقال را تشکیل دهند. شرکتهایی که امتیاز خود را به شرکت دیگری انتقال می‌دهند، رتبه‌بندی امتیاز خود را به شرکتهای مادر منتقل میکنند که در این صورت نمیتوانند در هیچ مناقصهای بطور مستقل شرکت نموده و قرارداد دولتی منعقد کنند.

ماده ۴: امتیاز هر رشته فعالیت شرکت انفورماتیکی از ضرب امتیاز کل شرکت در سهم فعالیت اظهار شده در فرم خوداظهاری بدست میآید. شرکتها میتوانند در هر دوره یکساله نسبت به سال قبل خود، در ارائه فرم خوداظهاری لیست پیوست ارائه شده به آنها، امتیازات خود را به رشتههای دیگر منتقل کنند.

ماده ۵: در برگهای احراز صلاحیت و رتبه بندی، شرکتهای انفورماتیکی در هر رشته اعلام و از ارائه امتیاز و یا رتبه کلی به شرکت خودداری مینماید.

ماده ۶:  در شرکتهای انفورماتیکی تازه تاسیسی که هنوز یک سال مالی از زمان تاسیس و یا فعالیت آنها نگذشته، مجاز به عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند.

ماده ۷: مقررات و آیین نامه انتقال به دوره زمانی ما بین تصویب طرح جدید تا ابلاغ نهایی آن برای اجرا، دوره انتقال نامیده می‌شود که در این مدت زمانی، شرکتهایی که اعتبار مجوز قبلی آنها به اتمام رسیده و یا بخواهند براساس طرح جدید رتبه‌بندی شوند، با ارائه مدارک زیر احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌گردند.

 • اظهارنامه ۲ سال متوالی
 • فرم فهرست تفصیلی فعالیت
 • مجوز قبلی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی
 • روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات بعدی آن

در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، ارائه لیست بیمه ماهیانه یک سال آخر الزامیست

ماده ۸: دبیرخانه شورا و یا نماینده آن، پس از تطبیق مدارک ارائه شده با اطلاعات وارد شده، مجوز احراز صلاحیت و رتبه‌بندی جدید را در کوتاه‏ترین زمان صادر مینماید.

ماده ۹: هزینههایی که به ازای یک رتبه معین در هر رشته فعالیت که شرکت در آنها رتبهای دریافت میکند، برحسب میلیارد ریال محاسبه میشود.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
دسته‌بندی نشده

مطالب مرتبط

مقررات مالیاتی برای شرکتها
عوارض کالاها و خدمات