مراحل سرمایه گذاری طرح های صنعتی

ارائه در خواست کتبی تکمیل فرم توجیه اقتصادی طرح و دریافت جواز تاسیس
صنعتی (معاونت اقتصادی)
انتخاب محل و دریافت قرارداد زمین
مدیریت صنعتی (معاونت اقتصادی)
تحویل زمین
مدیریت اطلاعات جغرافیایی (معاونت عمرانی)
ثبت شرکتها(در صورتیکه سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی مایل به داشتن شرکت باشد)
مدیریت مالی (معاونت مالی – اداری)
اخذ مجوز فعالیت اقتصادی و کارت بازرگانی صنعتی
مدیریت بازرگانی (معاونت اقتصادی)
ارائه نقشه های اجرائی ساختمان دریافت پروانه ساخت شروع عملیات ساختمانی و تکمیل بنا
مدیریت شهر سازی (شرکت خدمات شهری)
ورود ماشین آلات و مواد خام بدون پرداخت هر گونه مالیات و نصب ماشین آلات
گمرک منطقه آزاد کیش 

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟