مراحل دریافت مجوز سرمایه گذاری در قشم 

تکمیل فرم درخواست سرمایه گذاری در محل دفتر خدمات سرمایه گذاری

دریافت نامه اعلام پذیره و پرداخت مبلغ پذیره در دفتر خدمات سرمایه گذاری حساب شماره 2280 بانک ملی شعبه اسکله بهمن قشم

تکمیل فرم تعیین نام شرکت در ثبت شرکتها – دفتر مدیریت سرمایه گذاری (تهران)

تحویل فرم تعیین نام و اصل فیش مبلغ پذیره در دفتر خدمات سرمایه گذاری

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟