مدیریت منابع انسانی 

همانطور که مستحضر هستید مهمترین عنصر هر سازمان سرمایه های انسانی مناسب میباشد، بدیهی است نیل به اهداف سازمان تنها با نیروی انسانی کارآمد امکانپذیر است . طبق نظریات روانشناختی انسانها دارای استعدادها ، توانمندیها و تیپهای شخصیتی متفاوتی بوده ، که در اثر مرور زمان موارد مثبت و منفی در آنها نهادینه شده است.
اگر از افراد در جایگاههای مناسب استفاده نگردد مطمئنا اثرات زیانباری را هم برای فرد و هم برای سازمان در بر خواهد داشت . معمولا سازمانها در جذب نیروی انسانی کارآمدی که هم دارای پارامترهای علمی و تجربی لازم باشد و هم از لحاظ شخصیتی مناسب باشد با مشکل مواجه هستند . همچنین سازمانها در حفظ و نگهداری نیروی انسانی حال حاضر خود نیز معضلاتی دارند.
با کمی کردن مسائل کیفی نظیر : انطباق تیپ شخصیتی با شغل ، رضایت ، تعهد ، فرسودگی شغلی ، سلامت روان ، تعارض ، تعیین میزان هوش منطقی (IQ) و هوش هیجانی (EQ) این امکان را برای سازمان ایجاد میکند تا با استفاده از تکنیکهای روانشناسی صنعتی سازمانی اقدام به مراحل زیر نماید : تجزیه تحلیل مشاغل ، تعیین شرح وظایف ،جذب و استخدام ، مدیریت عملکرد ، حقوق و دستمزد ، آموزش ، انگیزش ، حفظ و نگهداری منابع انسانی . پیاده سازی سیستمهای مدیریت منابع انسانی میتواند راهگشای سازمانها در این حوزه بوده و در نهایت به افزایش تولید/ خدمات ، بهره وری و سهم بازار و …. منجر گردد .

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟