شرایط واگذاری زمین در منطقه آزاد قشم 

1- واگذاری با کاربری تجاری – خدماتی 

– ارائه درخواست به معاونت عمرانی 

– ارائه مدارک هویتی شخص حقیقی و مدارک ثبت شرکت یا موسسه شخص حقوقی – بررسی هر امضای شخصیت حقیقی یا حقوقی برای اجرای پروژه 

– ارائه طرح یا سایت پلان پروژه به همراه برنامه زمان بندی ساخت و ساز مورد نظر به مدیریت امور زیر بنائی 

– جانمائی زمین در سایت های تجاری و خدماتی 

– طرح در کمیسیون واگذاری و قیمت گذاری برای تعیین قیمت زمین 

– ابلاغ یک ماهه به متقاضی با قیمت تعیین شده کمیسیون قیمت گذاری و و اگذاری 

– اخذ مجوز فعالیت از مدیریت سرمایه گذاری برای احداث مجتمع تجاری خدماتی 

– اعلام آمادگی متقاضی برای تنظیم قرارداد واگذاری 

– تنظیم قرارداد واگذاری زمین و امضاء و مبادله آن 

2- واگذاری زمین صنعتی 

– ارائه درخواست به مدیریت صنایع و شهرکهای صنعتی 

– برررسی توانمندی متقاضی ( شخصیت حقیقی و حقوقی ) 

– جانمائی زمین با در نظر گرفتن طرح متقاضی 

– تعیین قیمت زمین در کمیسیون واگذاری و قیمت گذاری 

– ابلاغ به متقاضی با قیمت تعیین شده زمین و اعلام فرصت یکماهه برای تنظیم قرارداد 

– اخذ مجوز فعالیت از مدیریت سرمایه گذاری 

– اعلام آمادگی متقاضی برای تنظیم قرارداد واگذاری 

– تنظیم قرارداد واگذاری زمین و امضاء و مبادله آن 

3- واگذاری زمین با کاربری مسکونی 

– ارائه درخواست متقاضی (حقیقی یا حقوقی) 

– ارائه اصل و تصویر شناسنامه از تمامی صفحات 

– اعلام قیمت مصوب شهرکهای اقماری قشم یا دیگر نقاط جزیره به متقاضی خرید 

– اعلام تمایل و آمادگی متقاضی 

– ارائه مدارک ثبت شرکت یا موسسه برای شرکت ها و اشخاص حقوقی الزامی است 

– تنظیم قرارداد واگذاری زمین و امضاء و مبادله آن 

4- واگذاری زمین با کاربری تفریحی و گردشگری ( مجتمع های تفریحی – هتل – اقامتگاه و … ) 

– ارائه درخواست به همراه طرح به مدیریت سیاحتی و گردشگری 

– اخذ مجوز فعالیت از مدیریت سرمایه گذاری 

– ارائه مدرک هویتی شخص حقیقی و مدارک ثبت شرکت یا موسسه شخص حقوقی 

– معرفی متقاضی از طرف مدیریت سیاحتی و گردشگری پس از پذیرش طرح به معاونت عمرانی برای جانمائی و سیر دیگر مراحل 

– بررسی توانمندی اجرای پروژه متقاضی با در نظر گرفتن طرح اولیه 

– جانمائی زمین با در نظر گرفتن طرح ارائه شده توسط متقاضی در سایت های سیاحتی 

– طرح در کمیبسیون واگذاری و قیمت گذاری جهت تعیین قیمت زمین 

– اعلام قیمت تعیین شده کمیسون واگذاری و قیمت گذاری با مدت اقدام یک ماهه برای متقاضی 

– اعلام آمادگی و تمایل متقاضی برای تنظیم قرارداد واگذاری 

– تنظیم قرارداد واگذاری و امضاء و مبادله آن 

5- واگذاری زمین با کاربری آموزش و فرهنگی ، ورزشی و مذهبی 

– زمین باکاربری خاص به متولیان امر واگذار می گردد 

– زمینهای ورزشی به اداره تربیت بدنی – زمینهای آموزشی به اداره آموزش و پرورش- زمینهای مذهبی به اداره اوقاف و امور خیریه و………

متقاضیان بایستی ضمن مراجعه به ادارات متولی در جهت اجرای پروژه مربوطه ( ساخت مسجد – ورزشگاه – مدرسه و …… ) اقدام نمایند

لازم به ذکر است تحویل زمین برای کاربریهای یاد شده به صورت رایگان به ادارات مربوطه خود خواهد بود و صدور سند رسمی پس از ساخت و ساز بر روی زمین تحویل به نام دولت به نمایندگی وزارتخانه مربوطه امکان پذیر خواهد بود . 

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟