رتبه مشاور چیست؟

مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.

رتبه مشاور شامل پانزده مورد می باشد.

1- مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی ، توجیه فنی، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی و بطور کلی فعالیتهای که منجربه پذیرش و یا رد طرح
2- مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای
3- مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی
4- تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی
5- طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی
6- کنترل مهندسی
7- نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری
8- برنامه ریزی و کنترل پروژه
9- خدمات مهندسی ارزش
10- طراحی و پیاده سازی نظام های کیفیت
11- خدمات مدیریت و مدیریت طرح
12- خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
13- پایش و ارزشیابی طرح ها
14- خدمات مطالعات آماری

خدمات جنبی رتبه مشاور در چند گروه است؟

1- گروه معماری و شهرسازی
2- گروه راه و ترابری
3- گروه آب
4- گروه کشاورزی
5- گروه انرژی
6- گروه پست و مخابرات
7- گروه صنعت
8- گروه معدن
9- گروه نفت و گاز
10- گروه مطالعات آماری
11- گروه میراث فرهنگی
12- خدمات مدیریت
13- گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

پایه های مربوط به گروه شهرسازی و معماری
1- مقاوم سازی
2- طراحی و شهری
3- ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی
4- معماری داخلی
5- ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
6- ساختمانهای آموزشی، ورزشی بهداشتی و درمانی
7- شهرسازی

پایه های مربوط به گروه راه و ترابری
1- مقاوم سازی
2- ترافیک و حمل و نقل
3- بندرسازی و سازه های دریایی
4- فرودگاهها
5- راه آهن
6- راهسازی

پایه های مربوط به گروه آب
1-مقاوم سازی
2- حفاظت و مهندسی رودخانه
3- تاسیسات آب و فاضلاب
4- شبکه های آبیاری و زهکشی
5- سدسازی

پایه مربوط به مطالعات کشاورزی
1- گلخانه و مجتمع های گلخانه ای
2- فضای سبز
3- شیلات و آبزیان
4- کشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری

پایه مربوط به گروه انرژی
1- انرژی تجدید پذیر
2- بهیه سازی انرژی
3- مقاوم سازی
4- انرژی هسته ای
5- دیسپا چینگ و مخابرات نیرو
6- تولید و توزیع و انتقال نیرو

پایه مربوط به گروه پست و مخابرات
1-مقاوم سازی
2- انتقال
3- سونیپنگ مخابراتی
4- مطالعات طرح های
5- تجهیزات پستی مکانیزه

پایه مربوط به گروه صنعت
1- مقاوم سازی
2- صنایع کانیهای غیر فلزی
3- صنایع فلزات اساسی
4- صنایع حمل و نقل
5- صنایع سلولزی
6- صنایع برق

پایه مربوط به گروه معدن
1- کانه آرایی و فرآوری مواد
2- آماده سازی و بهره برداری معادن
3- پی چوبی و اکتشاف معادن

پایه مربوط به گروه نفت و گاز
1- مقاوم سازی
2- شبکه توزیع ایستگاههای کاهش فشار گاز
3- تاسیسات بالادستی روزمینی
4- خطوط انتقال نفت و گاز
5- واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
6- مطالعات اکتشاف و استخراج نفت و گاز

پایه مربوط به گروه مطالعات آماری
1- خدمات
2- کشاورزی
3- اقتصادی

پایه مربوط به گروه میراث فرهنگی
1- مقاوم سازی
2- مرمت و احیاء
3- معرفی
4- پژوهشهای فرهنگی

پایه مربوط به گروه خدمات مدیریت
1- مدیریت تولید
2- مدیریت منابع انسانی
3-مدیریت بازاریابی
4- مدیریت مالی
5- مدیریت عمومی

پایه مربوط به گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد
1- خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
2- خدمات اقتصادی

* در شرکتهای مشاور رتبه بندی علاوه بر اعضاء هیئت مدیره سهامداران یا کارمندان شرکت به شرط ماندگاری حداقل 2 سال به بالا امتیاز آور خواهند بود.

* در شرکتهای مشاور تجربه کارهای انجام شده به ازای هر 10 میلیون ریال 1 امتیاز است.

* در شرکتهای مشاور ساختار مدیریتی امتیاز می آورد.

* در شرکتهای مشاور امکانات پشتیبانی امتیاز می آورد.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟