تغییرات در میزان سرمایه شرکا شرکت با مسئولیت محدود 

در مجمع عمومی فوق العاده می توان در مورد میزان سهم الشرکه شرکاء و یا میزان افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تصمیم گرفت. در این مجمع هر کدام از سهامداران می توانند از میزان سهام خود کاسته و یا آن را افزایش دهند .

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟