28 بهمن 1395
شرکتهای انفورماتیک

منظور از شرکتهای انفورماتیک چیست؟

  انفورماتیک انفورماتیک علم اطلاعات و پردازش اطلاعات و مهندسی سامانه‌های اطلاعاتی است. انفورماتیک ساختار و الگوریتم‌ها و اثر متقابل سیستم‌های مصنوعی و طبیعی ، ذخیره‌سازی […]
تماس با کارشناس