10 اسفند 1395

منظور از کدینگ حسابداری چیست؟

منظور از کدینگ حسابداری چیست؟  حسابداران برای محاسبه رویدادهای مالیاتی یک شرکت، تراکنش‌ها را به صورت درختی دسته بندی می‌کنند و در طی آن، لایه‌ها و […]
تماس با کارشناس