2 اسفند 1395
عوارض کالاها و خدمات

عوارض کالاها و خدمات

عوارض کالاها و خدمات مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون موظفند تا از دفاتر صورتحساب‎ها و سایر فرم‌های مربوط ماشین‌های صندوق و یا سایر وسایل و […]
تماس با کارشناس