2 اسفند 1395
مجوز انبوه سازی

مجوز انبوه سازی

 برای انجام پروژه های انبوه سازی، به یک مدیریت حرفه ای و سازندگان دارای صلاحیت و مجوز لازم می باشد. راهکارهای وزارت مسکن وشهرسازی در رابطه […]
تماس با کارشناس