10 فروردین 1396
ضرورت ضمانت عدم رعایت قواعد

ضرورت ضمانت عدم رعایت قواعد راجع به تشکیل شرکت سهامی

ضرورت ضمانت عدم رعایت قواعد راجع به تشکیل شرکت سهامی اگر پس از مدتی مشخص شود که شرکت باطل بوده ممکن است معاملات اشخاص ثالث با […]
4 فروردین 1396
تفاوت انواع شرکت ها

تفاوت انواع شرکت ها

تفاوت انواع شرکت ها تفاوت انواع شرکت ها در چیست ؟ مطابق با قوانین ایران ، همه شرکت‎ها دارای شخصیت حقوقی می‏‏باشند و به انواع مختلفی […]
26 بهمن 1395
انواع شرکت های تجاری

انواع شرکت های تجاری

انواع شرکت های تجاری انواع شرکت های تجاری عبارت اند از: شرکت نسبی، شرکت سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، […]
تماس با کارشناس