29 آذر 1400
روزنامه رسمی ثبت شرکت ها

روزنامه رسمی ثبت شرکت ها

روزنامه رسمی، یک سند رسمی و دولتی در کشورمان محسوب می‌شود که زیر نظر قوه قضائیه بوده که به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود. با توجه […]
26 بهمن 1395
نقل و انتقال سهام شرکت

چگونگی واگذاری و نقل و انتقال سهام شرکت

 نقل و انتقال سهام شرکت  سهام ها به لحاظ واگذاری و نقل و انتقال به دو دسته تقسیم می‎شوند. ابتدا سهامی که قابلیت واگذاری و نقل […]
تماس با کارشناس