25 فروردین 1397
کارت بازرگانی

کارت بازرگانی ، کاربرد های یک کارت بازرگانی

کارت بازرگانی و کاربرد آن کارت بازرگانی ، اصولا برای هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور ، به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان های […]
23 اسفند 1395
نحوه دریافت کارت بازرگانی

نحوه دریافت کارت بازرگانی

نحوه دریافت کارت بازرگانی نحوه دریافت کارت بازرگانی به چه صورت است ؟ برای کلیه تجار اخذ کارت بازرگانی الزامی می‎باشد که پس از سپری کردن […]
تماس با کارشناس