14 فروردین 1396
انواع شخصیت حقوقی

انواع شخصیت حقوقی

انواع شخصیت حقوقی انواع شخصیت حقوقی شامل چه مواردی می شود ؟ هیچ معیار و ملاک مشخصی برای تقسیم اشخاص حقوقی وجود ندارد اما می‌تواند از […]
2 فروردین 1396
حوزه مالیاتی

حوزه مالیاتی

 حوزه مالیاتی حوزه مالیاتی چیست و چگونه تعیین می‎شود ؟ تمامی شرکتها و موسساتی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده اند باید نسبت به […]
تماس با کارشناس