9 فروردین 1396

ثبت شرکت کنسرسیوم ، جوینت و ونچر

ثبت شرکت کنسرسیوم ، جوینت و ونچر به پیوند چند شرکت ، سازمان و یا چند نفر «کنسرسیوم» گفته می‎شود که برای انجام یک هدف مشترک […]
تماس با کارشناس