13 دی 1400
جواز تاسیس

اخذ جواز تاسیس

جواز تاسیس جوازتاسیس به مجوزی گفته می‌شود که افراد حقیقی با حقوقوی به منظور انجام یک فعالیت تولیدی – اقتصادی داده می‌شود. این مجوز به دارنده […]
19 فروردین 1396
ثبت برند بین المللی

ثبت برند بین المللی (مادرید)

ثبت برند بین المللی (مادرید) تاریخچه کنوانسیون پاریس در رابطه با حمایت از مالکیت صنعتی جهت حمایت از علائم تجارتی در سطح بین المللی، دارندگان علائم […]
تماس با کارشناس