1 آذر 1400
چگونگی افزایش سهام شرکت

چگونگی افزایش سهام شرکت

افزایش سهام شرکت از جمله تصمیماتی است که پس از تاسیس آن صورت می‌گیرد. سرمایه شرکت همان دارایی های شرکت با کم کردن تمام بدهی های […]
28 بهمن 1395

ثبت طرح صنعتی

  ثبت طرح صنعتی ثبت طرح صنعتی در تهران و در اداره ثبت طرح‎ها‎ی صنعتی به صورت زیر انجام می‎شود: رجوع به سایت سازمان ثبت اسناد […]
27 بهمن 1395
ابزار بهینه سازی مدیریت ارتباط با مشتریان

ابزار بهینه سازی مدیریت ارتباط با مشتریان

ابزار بهینه سازی مدیریت ارتباط با مشتریان پیچیدگی ساختار سازمان ها از یک سو و فراوانی فعالیت های اجرایی آنها از سوی دیگر باعث می شود […]
تماس با کارشناس