29 بهمن 1395

اخذ رتبه انفورماتیک

اخذ رتبه انفورماتیک رتبه بندی شرکت‎ها‎ی انفورماتیک در ۱۴ زمینه انجام می‎شود که به شرح زیر می‎باشند: سیستم‌های ویژه اتوماسیون صنعتی خدمات پشتیبانی  تولید قطعات جانبی […]
28 بهمن 1395

مقررات مالیاتی برای شرکتها

مقررات مالیاتی برای شرکتها برابر با قانون مالیاتی تمامی شرکت‎ها‎ موظف به پرداخت مالیات می‎باشند و در صورت سرپیچی از این قانون ملزم به پرداخت جرایم […]
تماس با کارشناس