18 فروردین 1396
اختراعات قابل ثبت و غیر قابل ثبت

اختراعات قابل ثبت و غیر قابل ثبت کدامند ؟

اختراعات قابل ثبت و غیر قابل ثبت اختراع به معنای نوعی حق انحصاری که به شخص مخترع منتسب می‎شود و در مقابل آن، دولت با ارائه […]
24 اسفند 1395
نحوه ثبت اختراع

نحوه ثبت اختراع

نحوه ثبت اختراع نحوه ثبت اختراع به چه صورت است ؟ متقاضیان برای ثبت اختراع خود نیازمند مدارک و مستنداتی هستند تا بتوانند مالکیت خود را […]
تماس با کارشناس