13 فروردین 1396
اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت به منظور تامین سرمایه‌های شرکت ، اوراق مشارکت تنظیم می‌گردد که شرکت پس از تدوین برنامه و اخذ مجوزهای لازم می‌توانند اقدام به انتشار […]
تماس با کارشناس