14 فروردین 1396
انتشار اوراق مشارکت

انتشار اوراق مشارکت

شرایط انتشار اوراق مشارکت انتشار اوراق مشارکت برای شرح شرایط انتشار اوراق مشارکت باید به «آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» اشاره نمود که بر […]
13 فروردین 1396
اوراق مشارکت

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت به منظور تامین سرمایه‌های شرکت ، اوراق مشارکت تنظیم می‌گردد که شرکت پس از تدوین برنامه و اخذ مجوزهای لازم می‌توانند اقدام به انتشار […]
تماس با کارشناس