19 اسفند 1395
شرکت رایانه ای

شرکت رایانه ای

شرکت رایانه ای   شرکت‏ها‎ی که موضوع فعالیت آنها در زمینه کامپیوتر باشد، شرکت رایانه‎ای نام دارند.شرکت‏ها‎ی رایانه‎ای براساس تصمیمات متخذه ثبت نیاز به اخذ مجوز […]
28 بهمن 1395
شرکتهای انفورماتیک

منظور از شرکتهای انفورماتیک چیست؟

  انفورماتیک انفورماتیک علم اطلاعات و پردازش اطلاعات و مهندسی سامانه‌های اطلاعاتی است. انفورماتیک ساختار و الگوریتم‌ها و اثر متقابل سیستم‌های مصنوعی و طبیعی ، ذخیره‌سازی […]
تماس با کارشناس