8 اردیبهشت 1396
انتقال ورقه اختراع

چگونه ورقه اختراع را به شخص دیگر منتقل کنیم؟

چگونه ورقه اختراع را به شخص دیگر منتقل کنیم ؟ ممکن است ورقه اختراع به نام یک متقاضی ثبت شود و پس از مدتی به هر […]
تماس با کارشناس