3 آبان 1400
تغییر مدیر عامل

تغییر مدیر عامل

تغییر مدیر عامل از جمله اتفاق هایی است که ممکن است در طول دوره فعالیت هر شرکت رخ دهد. اگر فرایند ثبت شرکت را انجام داده‌اید […]
11 اسفند 1399
تغییر موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص

تغییر موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص

تغییر موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص از جمله تغییراتی می‌باشد که بعد از ثبت شرکت بر اساس تصمیم اعضاء هیئت مدیره می‌تواند […]
تماس با کارشناس