دسته‌بندی نشده

مقررات مالیاتی برای شرکتها

مقررات مالیاتی برای شرکتها

برابر با قانون مالیاتی تمامی شرکتها موظف به پرداخت مالیات میباشند و در صورت سرپیچی از این قانون ملزم به پرداخت جرایم مالیاتی خواهند شد.

مقررات مالیاتی

برابر با قانون مالیاتی تمامی شرکتها (سهامی خاص و عام، با مسئولیت محدود، تعاونی و …) موظف به پرداخت مالیات میباشند  و در صورت سرپیچی از این قانون از تسهیلات، مزایا و معافیت‌های قانونی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده محروم میگردند و ملزم به پرداخت جرایم مالیاتی نیز خواهند شد. تعیین مالیات شرکتها، پس از ثبت آنها در اداره ثبت شرکتها و اخذ شماره ثبت صورت میگیرد.  بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، مجموع درآمد شرکتها از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلفی در داخل کشور یا خارج از آن بدست میآید، بعد از کسر معافیت‌های در نظر گرفته شده، مشمول ۲۵ % مالیات میباشند.

مالیات بر درآمد شرکتهای تجارتی و غیر تجارتی

موسسات غیرتجاری ایرانی که با هدف تقسیم سود و منافع تاسیس نشده اما دارای فعالیت انتفاعی هستند، از کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها، مالیات با نرخ مذکور اخذ میشود.

تقسیم بندی شرکتهای تجارتی مشمول مالیات

شرکتهایی که ۱۰۰% سرمایه آنها به دولت یا شهرداریها تعلق دارد. این شرکتها باید طی ۴ ماه بعد از سال مالی به حوزه مالیاتی مرکزی شرکت مراجعه نموده، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه مزبور ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت کنند. از کل درآمد مشمول مالیات، به نرخ ۱۰ درصد به عنوان مالیات اخذ می گردد و برای مابقی درآمد با کسر ۱۰ درصد مزبور، مطابق با ماده ١٣١ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ٧/٢/١٣٧١، مالیات تعلق میگیرد.

شرکتهایی که بخشی از سرمایه آنها به شکل مستقیم به دولت یا شهرداریها تعلق دارد به دو دسته تقسیم میشوند:

اول؛ شرکتهایی که سهام دولتی آنها بیش از ۵٠ درصد باشد که باید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی محل مرکزی اصلی شرکت ارائه کنند. مالیات متعلقه ١٠% به نسبت درآمد سهم دولت بوده و بقیه به نرخ ماده ١٣١ قانون مالیاتی محاسبه میشود.

دوم؛ شرکتهایی که سهام دولتی آنها معادل ۵٠% و یا کمتر باشد که سهم دولت از معافیت مالیاتی برخوردار نیست اما سهم بخش خصوصی مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

مقررات مالیاتی شرکتهای سهامی مختلط و تعاونی

بر طبق ماده ۱۳۱ ق.م.م، مالیات بر درآمد در شرکتهای سهامی مختلط و تعاونی شامل سهم صاحبان سهام بینام، اندوخته سهم صاحبان سهام بانام، شرکای ضامن و اعضای شرکتهای تعاونی، به نسبت سهم هر یک از آنها است و مابقی درآمد مشمول مالیات اعم از سود تقسیم نشده، به نسبت سهم هر یک از آنها خواهد بود..

 شرکتهای مشمول مالیات

  • تمامی مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود در داخل کشور طبق مقررات باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم، موظف به پرداخت مالیات هستند.

  • هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران کسب میکند، مشمول مالیات است.

  • هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از کشور، نسبت به تمامی درآمدهایی که در ایران کسب مینماید، ملزم به پرداخت مالیات میباشد.

  • هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به تمامی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران بدست میآورد، موظف به پرداخت مالیات است.

  • هر شخص تبعه خارجی نسبت به درآمدهایی که در ایران کسب میکند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات، کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی در ایران بدست میآورد، مشمول قانون پرداخت مالیات خواهد بود.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
دسته‌بندی نشده

مطالب مرتبط

ثبت طرح صنعتی
اخذ رتبه انفورماتیک