دستورالعمل تشخیص صلاحیت انبوه سازی

مدارک مورد نیاز جهت تشخیص صلاحیت و اخذ پروانه انبوه سازی

مدارک تحصیلی اعصاء هیئت مدیره ، مدیرعامل و شرکا

روزنامه رسمی شرکت و اساسنامه

ارائه مستندات مبنی بر میزان سرمایه غیر نقدی شرکت یا سهامداران

ارائه مستندات مبنی بر تسهیلات و اعتبارات بانکی

ارائه مستندات مبنی بر مشارکت در ساخت پروژه ها

ارائه مستندات مبنی بر تعیین تکلیف تسهیلات بانکی

ارائه مستندات مبنی بر کیفیت پروژه‌های اجرا شده توسط دستگاه نظارت شامل رعایت مقررات ملی و استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان (سبک سازی – بهینه سازی مصرف سوخت و….)

ارائه مستندات مبنی به اجرای بموقع پروژه‌های اجرا شده.

ارائه پروانه اشتغال به کار مجریان ساختمانی (شخص حقوقی(برای اخذ پروانه مضاعف)

توضیح : کپی کلیه مدارک در دادگستری و یا دفتر اسناد رسمی برابر با اصل شود.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟